ככה תסיימו מהר ובקלות מטלות סיכום מאמרים

אחת המיומנויות האקדמיות החשובות היא היכולת להתמודד עם מאמר אקדמי, כלומר לקרוא את המאמר ולהבין את המחקר המתואר בו. זה יכול להיות תהליך מורכב, מכמה סיבות: קושי בהבנת השפה; חוסר היכרות מספקת עם תחום המחקר; קושי בהבנה של שיטת המחקר, המובילה לאי הבנה של התוצאות והמסקנות; או שילוב כלשהו בין גורמים אלה. לכן, אחת המטלות הנפוצות שניתנת לסטודנטים היא מטלה של קריאת מאמר והבנתו, כאשר הסטודנטים מתבקשים לסכם את המאמר תוך התייחסות לחלקיו השונים. מטרתה של המטלה היא לסייע לסטודנטים לפתח את המיומנות הנדרשת להתמודדות עם סיכום מאמר אקדמי. בתור נינג'ה מנוסה, יש לי כמה טיפים בשבילכם איך לסיים מהר עם סוג המטלה הזה.

 

קריאה ראשונית של המאמר

כדי לבצע את המטלה, קראו תחילה את המאמר. אם המטרה שלכם היא לסיים את המטלה בקלות ובמהירות, אל תתעכבו על נושאים ספציפיים שאינכם מבינים לעומק בקריאה ראשונה. ייתכן שאלו הם נושאים שהרלוונטיות שלהם להבנת המאמר היא נמוכה, למשל מדובר על פירוט קפדני של שיטה סטטיסטית מסוימת, או בתיאור פרוצדורה טכנית של ניסוי, שאלו הם נושאים חשובים, אך הם אינם החלק המהותי של המחקר. לאחר סיום הקריאה הראשונה (שאינה 'רפרוף', אך גם אינה קריאה קפדנית ומעמיקה), תוכלו להבין בצורה ברורה יותר את מבנה המאמר.

 

שלד מבנה הסיכום

כעת גשו למטלת הסיכום: הכינו את ראשי הפרקים של מבנה הסיכום, על פי החלקים השונים של המאמר. למשל: מבוא וסקירת ספרות, שיטת המחקר, ממצאים ודיון.

אם יש תתי פרקים בחלק מהם, כתבו גם אותם כחלק מהשלד. לדוגמא, אם המאמר עוסק בקשר שבין מוטיבציה להישגים לימודיים של תלמידים, ככל הנראה סקירת הספרות מורכבת מתיאור מושג המוטיבציה, תיאור הספרות העוסקת בהישגים לימודיים, ובקשר שבין משתנים אלה.

כתבו כל אחת מכותרות אלה ככותרות משנה בפרק סקירת הספרות. באופן דומה, כתבו גם את כותרות המשנה בשאר החלקים. כעת, לאחר שיש בידיכם את מבנה הבסיס, תוכלו להוסיף את התוכן הרלוונטי בכל חלק.

 

תוכן המאמר

על מנת לכתוב את הסיכום במלואו, גשו שוב אל מאמר, והפעם בצמוד למבנה השלד שבניתם. תארו במילים שלכם, ובקצרה, את עיקרי הדברים בכל אחד מהחלקים. למשל, בהתאם לדוגמא הקודמת, בתת הפרק העוסק במוטיבציה, סיכום יכול לכלול מספר שורות כמו למשל: "בחלק זה מוצגות תיאוריות שונות העוסקות במוטיבציה בקרב תלמידים, כגון תיאוריית ההכוונה העצמית שעוסקת בנטיותיו הפנימיות והמולדות של התלמיד, ותיאוריית המסוגלות העצמית המניחה כי מוטיבציה מתפתחת כתלות בחוויות קודמות של הצלחה וכישלון".

באופן דומה, תארו בקצרה כל אחד מהחלקים או תתי החלקים שקיימים בשלד שבניתם. לבסוף, בפרק הסיכום ו/או המסקנות של המאמר, סכמו בקצרה את המסקנות כפי שמציגים זאת החוקרים. כעת קראו באופן רציף את הסיכום שכתבתם, וערכו אותו בהתאם לשיקול דעתכם, או הוסיפו מה שנדרש לפי ההנחיות. בהצלחה!

וכמובן אם אתם מסתבכים עם מטלת סיכום מאמר – הנינג'ה תמיד לשירותכם. שילחו לי את המאמר וההנחיות לסיכום למייל: dalit.krinsky@gmail.com ואחזור אליכם מהר!

יש לכם שאלות?

דברו איתי.

אשמח לעזור לכם בכל סוגי המטלות והעבודות